D-RISK The future -Kontroluj ryzyko i podejmuj lepsze decyzje

O mnie

Jestem antropologiem z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorach: prawnym, finansowym, zasobów naturalnych, konsumenckim i pozarządowym.

Poprzez badania jakościowe poszukuję i wskazuję, które błędy produktu lub usługi z punktu widzenia użytkownika należy naprawić. Posługuję się metodami badawczymi takimi jak wywiady i ankiety, aby pomóc firmom w osiągnięciu celów strategicznych i operacyjnych w następujących obszarach:

 • ryzyko niefinansowe, w tym ryzyko utraty reputacji
 • zrównoważony rozwój
 • etyka korporacyjna
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • prawo
Magda Dąbkowska

Celem działań jest dostarczanie informacji, które są dokładne, aktualne, istotne, kompletne, bezstronne i możliwe do wykorzystania, aby kontrolować dynamiczne zjawiska, które mają wpływ na działalność biznesową. D-Risk the Future bierze pod uwagę cały ekosystem organizacji, aby lepiej zrozumieć środowisko zewnętrzne, w którym działa, i związane z nim ryzyko.

Skontaktuj się ze mną

Metodologia

Skupiam się nad obszarami, które pozostają niezauważone, na działaniach, wydarzeniach i zachowaniach, które nazywamy "normalnymi" lub "zwykłymi", i którym nie poświęcamy wystarczająco dużo uwagi.

 • Gromadzenie istotnych informacji na podstawie pogłębionych rozmów wewnątrz organizacji i innymi interesariuszami w łańcuchu wartości.

 • Zbieranie i analizowanie zachowań i potrzeb konsumentów oraz użytkowników poprzez badania terenowe, wywiady, ankiety, badania benchmarkingowe, testy online.

 • Odkrywanie tego, co jest nie do wychwycenia w danych ilościowych.

 • Używanie danych jakościowych do ulepszenia produktów lub wskazania kierunku nowych możliwości biznesowych.

 • Prezentowanie wyników badań w formie pisemnych raportów i prezentacji.

Zastosowania praktyczne

 • Osiąganie etycznych zysków z uwzględnieniem środowiska i społeczeństwa.

 • Promowanie odpowiedzialnych innowacji, których ostatecznym celem jest zrównoważona przyszłość.

 • Odkrywanie trendów w zachowaniach konsumentów.

 • Szybkość adaptacji do zmian i trendów kulturowych w sferze komunikacji i reklamy.

Doświadczenie

Dogłębna analiza w jaki sposób ludzie myślą, działają i komunikują się.

 • Zgłębienie sposobu komunikowania się marek na niemieckim rynku napojów niskoalkoholowych.
 • Badania jakościowe dla globalnej sieci detalicznej, koncentrujące się na młodzieży ze środowisk migranckich w Berlinie, mające na celu zrozumienie stosunku konsumentów do natury.
 • Ocena standardów ładu korporacyjnego, etyki, praw pracowniczych i praw człowieka w celu promowania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju i przejrzystości w firmie energetycznej.
 • Wdrożenie i ocena ram ryzyka pozafinansowego dla instytucji finansowej.
 • Opracowanie cyfrowego narzędzia ułatwiającego dziennikarzom dostęp do szybkich i wiarygodnych tłumaczeń z wykorzystaniem istniejących w internecie produktów.

Skontaktuj się ze mną

Pomagam firmom i organizacjom stać się zaufaną marką i siłą do szerzenia sprawiedliwości społecznej. Napisz do mnie, aby dowiedzieć się więcej.